Tisztelt Vásárlóink! Jelen állás szerint csak viszonteladó partnereinket tudjuk kiszolgálni. Megértésüket és türelmüket köszönjük.

ÁSZF


ÁSZF


Jelen általános szerződési feltételek a Hermes Áfész Hermes Általános Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet (székhely: 1131, Budapest, Béke u. 137., telephely: 2011, Budakalász, Lupa szigeti elágazás, adószám: 10037218-2-41, cégjegyzékszám: 01-02-051101, a továbbiakban: Hermes) és az általa jelen internetes oldalon (www.hermesalkatresz.superwebaruhaz.hu) nyújtott elektronikus szolgáltatásokat igénybe vevő természetes és jogi személy (a továbbiakban: ügyfél, vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazzák. (ÁSZF)
 

Regisztráció és használat

1. Jelen internetes oldal szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, aki jelen Általános Szerződési Feltételeket kifejezetten elfogadja. Ezen internetes oldalon megtalálható szolgáltatások igénybevételére regisztráció szükséges.

2. A Hermes kéri, hogy az esetleges megrendelések során ügyeljen az adatok pontos és hibátlan feltüntetésére; az ezekből eredő bármi nemű felelősséget a Hermes kizárja. A Hermes arra kéri az ügyfelet, hogy amennyiben hibát észlel az általa már korábban megadott adatokban, haladéktalanul értesítse a Hermes ügyfélszolgálatát a lentebb megadott elérhetőségek egyikén.

3. A weboldal böngészésével Ön beleegyezik a cookie-k esetleges használatába. Rendelés leadásakor a www.superwebaruhaz.hu szolgáltatója az Ön IP címét rögzíti.
 

Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat címe: 2011 Budakalász Lupa szigeti elágazás
Nyitvatartási ideje: hétfő - csütörtök 8-15 óráig (csak panaszkezelés)
Telefon: 26 340 503
Fax: 26 540 132
E-mail: rendeles@hermesalkatresz.hu
 

Megrendelés és vásárlás jelen internetes oldalon keresztül

1. A Hermes felhívja vásárlói figyelmét, hogy a jelen webáruházon keresztül történő internetes vásárlás a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) által meghatározott távollévők között megkötött szerződésnek minősül. Távollévők között kötött szerződésnek az a szerződés minősül, amelyet ügyfél és a Hermes, mint vállalkozás köt egymással termék értékesítésére irányuló, a Hermes által működtetett távértékesítési rendszer keretében olyan módon, hogy a szerződés megkötése érdekében a vállalkozás kizárólag távközlő eszközt alkalmaz.

2. A Hermes az alábbi információkról tájékoztatja az ügyfelet:
Cég neve: Hermes Áfész Hermes Általános Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet (székhely: 1131, Budapest, Béke u. 137.).
A Hermes tájékoztatja továbbá, hogy minden egyes megrendelés esetén a szerződés tárgya minden esetben a Magyarországon érvényben lévő Általános Forgalmi Adóval (ÁFÁval) növelt, bruttó végfelhasználói (fogyasztói) árat jelöli. A fuvardíj, szállítási vagy postaköltség, és a csomagolás együttes díját a 'Szállítás, számlázás, fizetés, díjak' menüpont alatt találja. A Hermes jogosult meghatározni, mely minimális rendelési összeg alatt, a megrendelést elutasíthatja. Ezen összeget szintén a 'Szállítás, számlázás, fizetés, díjak' menüpont alatt találja.

3. A Hermes ajánlati kötöttsége az általa az adott megrendelésre küldött válasz email-üzenetben található tájékoztatás szerint áll fenn.

4. A Hermes a szerződés tárgyának lényeges jellemzőire, a terméknek, illetve szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magában foglaló árára, valamint az összes járulékos költségre, így különösen az esetleges fuvardíjra, szállítási vagy postaköltségre, a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeire és az elállás jogára vonatkozó információk megerősítését letölthető (digitális) formában ügyfél rendelkezésére bocsátja.

5. A Hermes tájékoztatja az ügyfelet, hogy az egyes termékek specifikációja földrajzi régiónként eltérhet, ezért semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha az adott termék honlapon feltüntetett műszaki specifikációja nem lényegesen, de bizonyos szempontok szerint eltér a ténylegesen leszállított termék műszaki specifikációjától.

6. A Hermes tájékoztatja továbbá az ügyfelet, hogy a honlapon szereplő fényképek és vektorrajzok csupán szemléltető jelleggel bírnak, és a rajtuk feltüntetett termékek nem lényegesen, de bizonyos szempontok szerint eltérhetnek a ténylegesen megrendelt terméktől, valamint direkt módon csupán a termék komplettírozására is utalhat.

7. A Hermes tájékoztatja az ügyfelet, hogy az árváltoztatás jogát fenntartja, a módosított árak mindig a jelen honlapon történő közzététellel hatályosulnak adott ügyféllel szemben.

8. A Hermes felhívja a figyelmet, hogy a webáruházban megrendelt termék(ek)et kizárólag kiszállítással lehet átvenni.

9. Kiszállítási mód

Kizárólagosan GLS futárszolgálattal történő kiszállítás díját és vállalt időtartamát a 'Szállítás, számlázás, fizetés, díjak' menüpont tartalmazza.

10. A Hermes kéri ügyféltől, hogy valós telefonos elérhetőséget és e-mail címet adjon meg, hogy a megrendelés késedelem nélkül, pontosan teljesíthető legyen, valamint az esetlegesen felmerülő, bármilyen problémáról, haladéktalanul értesítést kapjon.
A Hermes a vélelmezhetően hibás, valótlan telefonszám, és/vagy e-mail cím megadásakor a vásárlás teljesítésétől elállhat.

11. A Hermes az ügyfél megrendelésének átvételét követő 2. munkanap zárásáig (munkaszüneti vagy ünnepnapon leadott rendelés esetén a következő 2. munkanap zárásáig) e-mail útján írásban tájékoztatja az ügyfelet megrendelésének esetleges elutasításáról, vagy a teljesítés átdátumozásáról. Előbbi esetben ügyfél mentesül az ajánlati kötöttsége alól, és a szerződés nem jön létre.

12. A Hermes tájékoztatja ügyfelet, hogy amennyiben megrendelése elküldésétől számított, munkanap szerinti maximum 72 órán belül nem kap elutasításáról visszajelzést, az ajánlati kötelezettség létrejön.

13. A Hermes tájékoztatja ügyfelet, hogy előfordulhat - elsősorban raktárbázisunk, leltár és karácsonyi hosszabb, zárva tartása alatt -, hogy az automatikus e-mail visszajelzés ellenére, a tényleges teljesítések csúszhatnak. Ezen esetekben szíves elnézésüket kérjük, és megértésüket köszönjük.

 

Távollévők között kötött szerződés sajátosságai

1. Az ügyfél a távollévők között kötött szerződésnek minősülő szerződéstől tizennégy naptári napon belül indokolás nélkül elállhat. Ügyfél ezt a jogát a termék kézhezvételének napjától gyakorolhatja. Ügyfél nem gyakorolhatja az elállás jogát a számítógépes szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást az ügyfél felbontotta.

2. Ügyfél az elállás jogát kizárólag írásban gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az ügyfél nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. A Hermes kéri ügyfelet, hogy esetleges elállási nyilatkozatát a későbbiekben igazolható módon küldje meg, ilyen különösen: az ajánlott és / vagy tértivevénnyel történő küldemény módja.

3. A Hermes az elállási jog gyakorlása esetén köteles az ügyfél által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. Az ügyfél viseli azonban az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült valamennyi költségeket. Az ügyfelet ezen felül egyéb költség nem terheli. A Hermes ezúton tájékoztatja ügyfelet, hogy megtagadja azon termék átvételét, amelynek visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket ügyfél nem viseli, illetve csomag visszaküldése portóval vagy utánvétellel történik, valamint elhárítja ügyfél azon kérését, hogy egyéb, vélt vagy valós költségét, részben vagy egészben, meg kívánja téríttetni.

4. A Hermes követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. A Hermes tájékoztatja az ügyfelet, hogy a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárnak minősül különösen:
sérült, törött, elhasználódott termék; át- vagy levágott záró címke és szalag; lekapart vagy eltávolított embléma, címke; kenőanyaggal és/vagy üzemanyaggal feltöltött, beindított robbanómotor; savval feltöltött akkumulátor; elkoptatott fűrész- vagy hólánc; olajiszapos kenőanyag-tároló.
A Hermes kéri, hogy amennyiben a terméket használta, de az meghibásodott, azt számlával és/vagy garancialevéllel együtt juttassa el a legközelebbi szervizünkbe (https://www.hermesafesz.hu/75/inc/public_pdf/szervizlista.pdf) vagy közvetlenül a Hermes ügyfélszolgálati címére (2011, Budakalász, Lupa szigeti elágazás).
Ügyfél ezt kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

5. Amennyiben a Hermes és az ügyfél a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a Hermes az ügyfél felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek a Hermeshez való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

6. Amennyiben a Hermes a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről az ügyfelet haladéktalanul tájékoztatni.

7. A megkötött szerződés írásban kötött szerződésnek minősül, amelyet a Hermes digitálisan iktat és ez utólag, legalább 30 munkanapig, hozzáférhető. A Hermes kizárólag magyar nyelven szerződik.
 

Általános szerződési feltételek kifejezett elfogadása

1. Ügyfél csak és kizárólag akkor tudja elküldeni megrendelését, ha kifejezetten a vonatkozó gomb megnyomásával elfogadja a Rendelési feltételeket.

2. A Hermes kéri az ügyfelet, hogy a megrendelése elküldése előtt a jelen honlapon közzétett vásárlási feltételeket mentse le és / vagy lehetőség szerint nyomtassa ki.

3. A Hermes tájékoztatja az ügyfelet, hogy a jelen internetes oldalon leadott megrendelésekkel kapcsolatos észrevételeit, kérdéseit, az alábbi elérhetőségeken várja:

Hermes Áfész Hermes Általános Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet
Székhely: 1131, Budapest, Béke u. 137.
Ügyfélszolgálat: 2011 Budakalász Lupa szigeti elágazás
Nyitvatartási ideje: Hétfő - csütörtök 8-15 óráig (csak panaszkezelés)
Telefon: 26 340 503
Fax: 26 540 132
E-mail: rendeles@hermesalkatresz.hu
adószám: 10037218-2-41, cégjegyzékszám: 01-02-051101


Egyéb rendelkezések

1. A Hermes tájékoztatja a fogyasztót, hogy a jótállásra és szavatosságra vonatkozó jogait a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX.22) Kormányrendelet rendelkezései tartalmazzák.

2. A Hermes kéri ügyfeleit, hogy a könnyebb visszakereshetőség érdekében a megrendelés teljesítéséig mindenképpen őrizzék meg a Hermes által adott megrendelésszámot.

3. A Hermes bármikor jogosult jelen általános és szerződési feltételek rendelkezéseit módosítani, amely módosítások a www.hermesalkatresz.superwebaruhaz.hu internetes oldalon való közzététellel lépnek hatályba. A Hermes ezúton kéri ezért ügyfeleit, hogy minden egyes megrendelés leadása előtt olvassák el az éppen hatályban lévő általános szerződési feltételeket.
 

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

A Hermes kéri ügyfeleit, hogy a rendelés visszaigazolást minden esetben, figyelmesen olvassa el.


A webáruház szerkesztés alatt állhat!

A Hermes felhívja Tisztelt Vásárlói figyelmét, hogy a webáruház, esetenként, szerkesztés alatt is látogatható.
Ezért kérjük, mindig olvassák el és értelmezzék a visszaigazolásban feltüntetett árakat.

 

Mindig az elégedettségre törekszünk!